Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „EKO – Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach tego projektu zostały przeprowadzone przez R.Filipowską zajęcia warsztatowe z zakresu ekologii.

Dzieci badały jakoś wody pobranej z potoku z najbliżej okolicy szkoły. Do przeprowadzenia badań wykorzystano przekazaną przez organizatora projektu walizkę ekobadacza. Dzieci biorą udział w konkursie na „Wypasioną rzeczkę” a 19 października wezmą udział w EKO – Evencie, który odbędzie się w hotelu Heron.