Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

Witam w nowym roku szkolnym; zapraszam do współpracy w ramach konkursów i do rozwijania swoich zainteresowań i zdobywanie nowej wiedzy. Niebawem pojawią się nowe zadania dodatkowe do opracowania na podstawie artykułów z zakładki Ciekawostki. Tymczasem  udostępniam Regulamin pracowni chemicznej i Przepisy BHP - zgodnie z deklaracją złożoną uczniom podczas zajęć. R E G U L A M I N