Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

8.X. - MAŁOPOLSKI konkurs chemiczny dla gimnazjum

16.X. -MAŁOPOLSKI konkurs biologiczny dla gimnazjum

5.XI. - MAŁOPOLSKI konkurs biologiczny dla szkoły podstawowej

24.X. - MAŁOPOLSKI konkurs chemiczny dla szkoły podstawowej

 

……………godzina 13:00