Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

6 maja odbędą się szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu Ekologicznego. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.starysacz.karkow.lasy.gov.pl a także http://www.modr.pl/ oraz z wiedzą ekologiczną zawartą w podręcznikach do przyrody/biologii.
Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach wiekowych I kategoria: klasy 4-6, II kategoria: klasy 7-8. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych w eliminacjach szkolnych po 2 uczniów, którzy będą reprezentować szkołę 16.05 podczas konkursu w szkole w Januszowej.

Zapraszam do udziału w konkursie.