Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

magister Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie cool