Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

Z cyklu „Dotknij – Zbadaj-Zrozum” tym razem zajęcia na lekcji biologii zostały wzbogacone o narządy układu moczowego tj. nerki świni.

 

Uczniowie badając preparaty makroskopowo mogli usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę z zakresu anatomii.