Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

Dla klas III  gimnazjum zajęcia dodatkowe z biologii rozwijające zainteresowania będą odbywać się na platformie edukacyjnej szkoły:

http://spwieloglowy.pl/moodle/

Uczestnictwo w tych zajęciach jest oceniane zgodnie z PZO z biologii.

ZAPRASZAM klasy III GIMNAZJUM - od połowy października 2017!!!!