Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

rok szkolny 2018/2019

OKRES I

Zadanie nr  3

Proszę rozwiązać zadanie - zanotować prawidłową odpowiedź w zeszycie przedmiotowym do biologii i przedstawić rozwiązanie nauczycielowi na NAJBLIŻSZEJ  lekcji biologii.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY PRZEDSTAWIĆ ZADANIE NAUCZYCIELOWI WE WSKAZANYM TERMINIE.

ZADANIE NR. 3 (19.11.2018r) do  30.11.2018 roku - UWAGA - należy pokazać zadanie nauczycielowi - w nieprzekraczalnym terminie.

  • W "Ciekawostkach" znajdziecie artykuł nt. nikotynizmu.  Na podstawie tego artykułu i korzystając z innych źródeł,
    proszę przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice, zachęcającą palaczy do rzucenia palenia i/lub będącą przestrogą przed paleniem papierosów.
  • praca musi zawierać co najmniej trzy obalone mity dotyczące palenia, przedstawione w artykule

  • prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy (proszę podpisać swoją pracę) 

zadanie będzie aktywne TYLKO do 30.11.2018 roku - nie przegap swojej szansy na ocenę celującą (wagi 5) 

(zadanie będzie oceniane zgodnie z PZO z biologii - ZAPRASZAM)