Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

rok szkolny 2019/2020 

Zadanie nr  2

Proszę rozwiązać zadanie - zanotować prawidłową odpowiedź w zeszycie przedmiotowym do biologii i przedstawić rozwiązanie nauczycielowi na NAJBLIŻSZEJ  lekcji biologii.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY PRZEDSTAWIĆ ZADANIE NAUCZYCIELOWI WE WSKAZANYM TERMINIE.

ZADANIE NR. 2 (28.11.2019) do  16.12.2019 roku - UWAGA - należy pokazać zadanie nauczycielowi - w nieprzekraczalnym terminie.

  • W "Ciekawostkach" znajdziecie artykuł nt.potu.  Na podstawie tego artykułu i korzystając z innych źródeł, proszę odpowiedzieć na pytania

    1.Jaki jest skład potu?
    2. Dlaczego człowiek musi się pocić?
    3. Przygotuj pracę plastyczną (dowolny format i sposób wykonania) nt. higieny ciała

zadanie będzie aktywne TYLKO do 16.12.2019 roku - nie przegap swojej szansy na ocenę celującą (wagi 5) 

(zadanie będzie oceniane zgodnie z PZO z biologii - ZAPRASZAM