Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

rok szkolny 2018/2019

OKRES I

Zadanie nr  2

Proszę rozwiązać zadanie - zanotować prawidłową odpowiedź w zeszycie przedmiotowym do biologii i przedstawić rozwiązanie nauczycielowi na NAJBLIŻSZEJ  lekcji biologii.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY PRZEDSTAWIĆ ZADANIE NAUCZYCIELOWI WE WSKAZANYM TERMINIE.

ZADANIE NR. 2 (26.10.2018r) do  9.11.2018 roku - UWAGA - należy pokazać zadanie nauczycielowi - w nieprzekraczalnym terminie.

 • W "Ciekawostkach" znajdziecie artykuł nt. Bałtyku.  Na podstawie tego artykułu i korzystając z innych źródeł, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
   
  1. Wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie: Bałtyk należy do mórz śródlądowych?
  2. Wymień gatunki flory i fauny, które żyją tylko w Bałtyku?
  3. Jakie działania możesz Ty podjąć, żeby nie zanieczyszczać i nie zatruwać wody w Bałtyku (co najmniej 5 propozycji)

   

zadanie będzie aktywne TYLKO do 9.11.2018 roku - nie przegap swojej szansy na ocenę celującą (wagi 5) 

(zadanie będzie oceniane zgodnie z PZO z biologii - ZAPRASZAM)