Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

rok szkolny 2018/2019

OKRES II

Zadanie nr  1

Proszę rozwiązać zadanie - zanotować prawidłową odpowiedź w zeszycie przedmiotowym do biologii i przedstawić rozwiązanie nauczycielowi na NAJBLIŻSZEJ  lekcji biologii.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY PRZEDSTAWIĆ ZADANIE NAUCZYCIELOWI WE WSKAZANYM TERMINIE.

ZADANIE NR. 1 (27.02.2019) do  22.03.2019 roku - UWAGA - należy pokazać zadanie nauczycielowi - w nieprzekraczalnym terminie.

 • W "Ciekawostkach" znajdziecie artykuł nt. mikroplastiku.  Na podstawie tego artykułu i korzystając z innych źródeł,proszę odpowiedzieć na pytania i przygotować projekt;

  1. Jakie zagrożenia (jaki wpływ) dla zdrowia niesie obecność mikroplastiku w ludzkim organizmie?
  2. W jaki sposób mikroplastik dostaję się do ciała człowieka?
  3. Wykonaj pracę przestarzenna używając dowolnego tworzywa sztucznego, która będzie :

  -przedstawiała zagrożenia jakie niesie używanie tego mikroplatiku;

  - zwracała uwagę na jego toksyczność;

  - ostrzegała przez niebezpieczeństwem dla zdrowia

  - itp

 • prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy (proszę podpisać swoją pracę) 

zadanie będzie aktywne TYLKO do 22.03.2019 roku - nie przegap swojej szansy na ocenę celującą (wagi 5) 

(zadanie będzie oceniane zgodnie z PZO z biologii - ZAPRASZAM)