Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

W tegorocznej jubileuszowej dwudziestej,  edycji Konkursu zgromadziło się 48 uczniów, którzy kwalifikowali się do finału gminnego w szkolnych eliminacjach. Naszą szkołę reprezentowali:

Kategoria I klasy IV – VI: Wiktoria Basta – klasa 6a, Alicja Popiela – klasa 5b

Kategoria II klasy VII – VIII i III gimnazjum: Joanna Mrzygłód – klasa 7b, Szymon Kożuch – klasa 8b

Po rozwiązaniu testów uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w sadzeniu drzewek pod czujnym okiem pana Grzegorza Ramsa z Nadleśnictwa w Starym Sączu. Drzewko posadził również Wójt Gminy Bernard Stawiarski i Dyrektor Szkoły Iwona Matyaszek.

Po sprawdzeniu wszystkich prac, werdyktem Komisji ZWYCIĘŻYLIŚMY

  1. w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych :

II miejsce  Alicja Popiela – Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

III miejsce  Wiktoria Basta – Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

  1. w kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum:

I miejsce  Szymon Kożuch  –  Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

Tradycyjnie każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową, które wręczył wójt Gminy Chełmiec pan Bernard Stawiarski. Każda ze szkół otrzymała pamiątkowe podziękowanie za udział w formie marmurowej statuetki, która ma wszystkim przypominać, że troska o środowisko naturalne ma na trwałe wpisywać się w działalność dydaktyczno-wychowawczą każdej placówki.

Serdecznie dziękuję i gratuluję.